Facebook Sosyal Medya Danışmanlığı Yapay Zeka

Facebook Sosyal Medya Danışmanlığı Göstergeleri mideeriklerinin ve reklam postlarının hazırlanması denli önemli olan bir başka konum ise reklamların optimize edilmesidir. Sosyal medya reklamlarında harcanacak olan maliyetin asgari düzeye indirgenmesi, yakınlarında amaç kesime ulaşılabilmesi ve hedeflenen Read More …

Facebook Sosyal Medya Danışmanı Yapay Zeka

Facebook Sosyal Medya Danışmanı Hakkında muhtevaeriklerinin ve reklam postlarının hazırlanması derece önemli olan bir özge vaziyet ise reklamların optimize edilmesidir. Sosyal medya reklamlarında harcanacak olan maliyetin minimal düzeye indirgenmesi, gerçek erek kesime ulaşılabilmesi ve hedeflenen Read More …